Калкулатор паушалног пореза

Обавезе које треба да поштујеш у вези са управљањем отпадом

Може деловати да овај сегмент твог пословања није у великој мери значајан, али није тако. Рад твоје кухиње у твом угоститељском објекту генерише велику количину отпада. Осим што бацање хране има велике економске и друштвене последице, отпад од хране има значајне последице и у погледу заштите животне средине. Отпад од хране који се не складишти ваљано ослобађа велике количине штетних гасова, па је од изузетног значаја да своје пословање ускладиш и са прописима из ове области.

Кухињски отпад јесте сав отпад од хране као и већ коришћена јестива уља која потичу од припреме јела у ресторанима и кухињама. Имај у виду да и нејестиви делови хране попут љуски, кора, коже и слично спадају у отпад од хране.

Према истраживању Центра за унапређење животне средине за територију града Београда, највећи део отпада генерише се у оквиру групе ресторани и објекти брзе хране, са преко 21 хиљадом тона на годишњем нивоу. Како се угоститељски објекти сматрају једним од највећих генератора, они имају обавезу да сакупљају и разврставају настали отпад, кроз пословање твог угоститељског објекта стварају се споредни производи животињског порекла у шта спадају животињски остаци, па је важно да обезбедиш њихов пренос до најближег објекта за сакупљање отпадака или до објекта у коме се они прерађују или уништавају на нешкодљив начин. Такође, потребно је да из кухињског отпада посебно одвојиш споредне производе животињског порекла од споредних производа биљног порекла и одложиш их у одвојену амбалажу.

Потребно је и да правилно одлажеш отпад. Отпад се уклања одлагањем у контејнере који се могу затворити, а друге врсте контејнера или систем уклањања могу се користити само ако субјекти у пословању храном докажу да су одговарајући.

Поред наведеног, важно је да се из просторије у којој се припрема храна отпад одлаже редовно како не би дошло до акумулације отпада у тим просторијама. Стога, приликом разврставања или складиштења отпада мораш поступати на начин да се такав отпад складишти одвојено од свега што није отпад, како би спречио ширење патогена.

Поступајући на наведени начин не само што ћеш своје пословање ускладити са важећом регулативом, већ ћеш на тај начин свој бизнис сврстати међу друштвено одговорне бизнисе.