Калкулатор паушалног пореза

На који начин ангажујеш друге, а шта треба да знаш ако размишљаш да радиш за друге?

Пре него што се у наставку упознаш са свим одредбама радног права које ће ти бити потребне да би пословао у складу са законом, важно је да ти истакнемо неке од специфичности везане за област твог пословања.

Пре свега, лица која пружају услуге у салону морају да буду стручно оспособљена за рад и да поседују документ формалног образовања или сертификат о неформалном образовању и завршеној обуци издат од стране установе која има статус јавно признатог извођача активности образовања одраслих и завршену јавно признату обуку.

Потребно је и да знаш шта се подразумева под статусом јавно признатог извођача активности образовања одраслих. Основна и средња школа јесу јавно признати организатор активности, ако испуњавају прописане услове за ту активност и имају решење о верификацији које издаје Министарство просвете 

Друга организација може стећи статус јавно признатог организатора активности, за активности неформалног образовања одраслих ако је регистрована за образовне делатности, задовољава утврђене стандарде и на основу одобрења Министарства просвете.

Изузетно, статус јавно признатог организатора активности имају државни органи и установе које у складу са посебним законом обављају стручно усавршавање и друге активности образовања одраслих.

Такође, дипломе, уверења, јавне исправе, лиценце и упутство за коришћење апарата у салонима, треба да буду изложени на видном месту. Власници опреме обезбеђују обуку запослених, што се затим потврђује одговарајућом потврдом овлашћеног дистрибутера.