Калкулатор паушалног пореза

Мониторинг

На предлог Института за јавно здравље, надлежно министарство доноси и Програм мониторинга најкасније до 30. септембра текуће године за наредну годину   . У том смислу, у обавези си да на захтев санитарног испектора ставиш на располагање, без накнаде, потребну количину узорака за лабораторијско испитивање.Уколико се утврди неисправност козметичког производа која може да доведе до озбиљних здравствених последица, санитарни инспектор наређује уништење и повлачење производа са тржишта. Ово ће се вршити о твом трошку.

У том случају, дужан си да писмено обавестиш санитарног инспектора о месту, датуму и уништеној/повученој количини здравствено неисправног, односно небезбедног козметичког производа.