Калкулатор паушалног пореза

Економско-технички део угоститељског објекта за смештај

Ова целина твог угоститељског објекта за смештај се мора састојати од следећих просторија:

  • кухињски блок,

  • помоћне просторије које служе за санитарне, хигијенске и друге потребе запосленог особља, и

  • сервисно техничке просторије.

Имај у виду да се кухињски блок мора састојати из два дела: (1) просторије у којима се обрађује, припрема и чува храна пре услуживања и врши прање посуђа, и (2) просторија у којој се складишти храна, пиће, предмети опште употребе и повратна амбалажа, односно магацин.

Уколико желиш да у свом угоститељском објекту врсте гарни хотел, кућа, апартман и соба пружаш услуге исхране, имај у виду да у том случају можеш услуживати и храну припремљену на другом месту. У том случају, ове врсте угоститељских објеката морају имати уместо кухиње просторију за пријем и краткорочно складиштење хране.