Калкулатор паушалног пореза

Централни информациони систем у области угоститељства

Централни информациони систем у области угоститељства и туризма јесте јединствен и централизовани електронски информациони систем, који служи као евиденција угоститеља и угоститељских објеката, и који садржи све релевантне податке о угоститељима. Централном информационом систему можеш приступити путем  .

Поред података из евиденција угоститеља, путем Централног информационог система се можеш информисати и о значајним новостима у областима угоститељства као и разним подстицајима из области угоститељства.

Као угоститељ који пружа услугу смештаја, у обавези си да преко Централног информационог система уносиш податке о гостима, и то, уколико је гост домаћи држављанин: име и презиме, дан, месец и годину рођења и адресу становања. Уколико је твој гост страни држављанин подаци које уносиш у Централни информациони систем су: име и презиме, дан, месец и годину рођења, држављанство, врсту, број и датум издавања стране путне исправе.

Имај у виду да прикупљањем наведених података вршиш обраду личних података својих гостију. Које су твоје обавезе у том светлу погледај на следећем  .